Penetration Strategies of Turkish Corporations in Kosovo’s Market
PDF

Keywords

Penetration strategies, developing countries

How to Cite

Vardari, L., Arapi, D., & Qekaj- Thaqi, A. (2018). Penetration Strategies of Turkish Corporations in Kosovo’s Market. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 1(1), 1-14. Retrieved from https://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/3

Abstract

Rapid developments and increasing competition in recent years have prevented companies from producing and selling only in domestic markets, but also causing their foreign resources and investments to be directed to foreign markets. In this case, once businesses decide to join a particular market, they have to decide which is the best way to penetrate there. Turkish multinational corporations, which have been spreading all over the world with their investments, have conquered world markets with their exports, initiatives and acquisitions, they have entered in foreign markets in various forms and have a significant share in world trade volume with their successful investments. From this point of view, this study examines the strategies by which Turkish multinationals enter foreign markets especially in Kosovo and the impact that those companies have had in the development of the Kosovo economy and the strategies by which Turkish multinationals enter foreign markets.

Key words: Penetration Strategies, Developing Countries

PDF

References

1. Acar, F. (2013). Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001 - 2013), ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 15-32.
2. Aydıntan, B. (2003). Dışa Açılma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2/2003, 135-152.
3. Cengiz, E., Gegez, A. Ercan, Arslan, F. Müge, Pirtini, S., Tığlı M., (2003). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul: Der Yayınları.
4. Cengiz, E., Gegez, A. Ercan, Arslan, F. Müge, Pirtini, S., Tığlı M., (2003). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul: Der Yayınları.
5. Demirbag, M., Tatoglu, E., & Glaister, K. W. (2009). Equity-based entry modes of emerging country multinationals: Lessons from Turkey. Journal of World Business, 445–462.
6. Ekinci, İ. (2013). Kosova'nın altyapısını Türk şirketleri kuruyor, 07 Nisan 2015 tarihinde http://www.dunya.com/guncel/kosovanin-altyapisini-turk-sirketleri-kuruyor-178394h.htm adresinden erişildi.
7. Engin, E. (2005). İşletmelerin uluslararasi rekabet stratejileri ve uygulamali bir araştirma, Trakya Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
8. Invest, (2015). Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, 06 Nisan 2015 tarihinde http://www.invest-ks.org/sq/Lajme/Investimet-e-huaja-ne-Kosove-shenojne-ngritje-82 adresinden erişildi.
9. Karafakioğlu, M. (2000). Uluslararası Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
10. Kartal, B. ve Sofyalıoğlu, Ç. (2009). Kültürel Uzaklığın Dış Pazara Giriş Yöntemi Üzerindeki Etkisinin Türkiye’deki Yabancı Yatırımlar Açısından İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler, 2009 Cilt: 7 Sayı: 2, 111-126.
11. Koro, L. (2009). Kosova'da Öncelikli Yatırım İmkânları, 05 Nisan 2015 tarihinde http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/3794/kosovada_oncelikli_yatirim_imkanlari adresinden erişildi.
12. Kotler, P. ve Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing, Upper Saddle River, NJ: Pearson.
13. KTTO (Kosova Türk Ticaret Odası), Kosova Ekonomisi, 08 Nisan 2015 tarihinde http://www.kt-to.org/site/assets/files/1042/ekonomi-tur.pdf adresinden erişildi.
14. MFA, (2013). Kosova'nın Ekonomisi, 06 Nisan 2015 tarihinde http://www.mfa.gov.tr/kosova-ekonomisi.tr.mfa adresinden erişildi.
15. Morfikirler, (2015). İş yapılacak 7 yakın ülke, 07 Nisan 2015 tarihinde http://morfikirler.com/yazi/is-yapilacak-7-yakin-ulke adresinden erişildi.Peng, C. Y., & So, T. S. (2002). Correction to "Logistic Regression Analysis and Reporting: A Primer". Understanding Statistics. 137.

Downloads

Download data is not yet available.